top of page

סדרת הרצאות חדשה של ד״ר נתן מולכו בנושא שמירת סוללות של רחפני DJI


פרק ראשון:

הבנה על הסוללה כדי להבין את הכללים לשמירת חיי הסוללה


פרק שני:

איחסון הסוללה כשלא מטיסים ואיפוס הסוללה


פרק שלוש:

הוראות לקיחת סוללות ורחפן לחו"ל והדרך לקבלת רישיון בחו"לבערוץ היוטיוב של ד״ר נתן מולכו תוכלו למצוא עוד הדרכות וסרטונים רבים בנושא רחפני DJI

https://www.youtube.com/@Dr.Molcho246 צפיות

The Israeli Drone Organization

הארגון הישראלי לרב להב - רחפנים