People Gathering in a Meeting Together

תרומה לקהילה

הארגון הישראלי לרב להב- רחפנים, שם לעצמו מטרה
להוות מרכז המאגד בתוכו את מיטב המומחים

ולהוות מקור ידע והדרכה המוביל בישראל.

במסגרת החברות בארגון, יהנו חברי הקהילה

מכנסים, מפגשים, ימי עיון וכו׳

סדרת קורסים למטיסי פנאי

החודש התחלנו סדרת קורסים למטיסי פנאי.

הקורסים מועברים ללא כל עלות לציבור- כחלק מתוכנית של הארגון להכשרת ציבור המטיסים.

במהלך הקורסים אנחנו פוגשים מטיסים רבים כשכולם באים במטרה אחת - ללמוד ולפעול באופן חוקי.

בסוף ההכשרה מקבלים המטיסים תעודות המעידות כי הם פועלים תחת רישיון הפעלה מבצעית.

מבצע איתור נעדר

היום לפנות בוקר, יצא צוות הארגון יחד עם תלמידים ומתנדבים למשימה שמטרתה איתור הנעדר

זושא ברנדווין.

בתמונות-סיכום יום החיפושים.
תוצאות הצילומים נפתרות בינתיים בתוכנות ייעודיות בתקווה לאיתורו או לשלילת תרחישים.

הארגון הישראלי לרב להב, יעמוד תמיד לצד הציבור ויסייע בכל אשר יוכל.

אנו שמחים לארח את המשלחת הסינית

הארגון הישראלי לרב להב שמח לארח את המשלחת הסינית ממגמת טכנולוגיה ותעופה.
כחלק מהביקור של המשלחת, תועבר על ידי הארגון הרצאה עיונית העוסקת ברגולציה העכשווית והעתידית של תחום הכטב"מ והטיסנים נהוגי הרדיו במדינת ישראל, על תחומי האחריות של הגופים השונים
בארץ ועל הפוטנציאל וההתפתחות
של התחום בישראל ובעולם.

מדובר בהדרכה חשובה המהווה צעד קטן משיתופי פעולה רבים וחשובים העומדים

להתבצע עם נציגי מגוון מדינות -בתחום כלי טיס הבלתי מאויישים.

כנס uaiv - 2019

מתקן 'בדק וסע' לקורונה -

גני יהושע  

הדרכה בקיבוץ גבעת ברנר