top of page

ישנם מפות שנסקור כאן על אזורי טיסה אסורים, כמו כן DJI נועלת אזורים מסוימים כך שלא תוכלו להטיס את הרחפן.

ניתן לצפות במפה של DJI היכן הם נועלים את אפשרות הטיסה ברחפן עצמו FLY SAFE GEO ZONE MAP

רשות התעופה האזרחית מפרסמת רשימת אזורים אסורים, מוגבלים ומסוכנים לטיסה - פמ"ת פנים ארצי

במסמך שרת״א מפרסמים ישנה רשימה מסודרת באילו מקומות אסור להטיס רחפן, כך שאם יש ספק לגבי אתר מסויים, יש לבדוק בפמ"ת שמתעדכן מעת לעת על ידי רת״א.

בנוסף למפות אלו האתרים/אזורים האסורים בטיסה לרחפנים, להלן רשימה מסודרת מה מותר ואסור

 

  • אין להטיס בתוך שכונת מגורים, ליד מבני ציבור או התקהלות בני אדם, התרחקו לפחות 250 מטר

  •  שמור מרחק של 2 ק"מ משדות תעופה

  • אין להטיס ליד אתרי ספורט תעופתי או בקרבתם (דאון, מצנח רחף, גילשון אוויר,
    מצנחים וגילשונים עם מנוע עזר וכו׳)

  • אין להטיס ליד תחנות כוח ובתי כלא

  • אין להטיס ליד בסיסי צבא, שטחי אש, תחנות ומתקני משטרה, מתקנים בטחוניים, אזורי גבול

  • אין להטיס באצטדיונים שיש בהם התקהלות של בני אדם 

זכרו! שמרו על גובה לא יותר מ50 מטר מהקרקע, זהו הגובה המרבי שאליו מותר לכם להגיע עם הרחפן.

חובה לשמור על קשר עין תמידי עם הרחפן.

במידה ויש לכם ספק או שאלה, נשמח לסייע ולתת מענה!

טיסה נעימה! הארגון הישראלי לרב להב

WhatsApp logo
bottom of page