top of page

מי צריך רישיון לרחפן?

מטיס רחפן לפנאי וספורט ?

מטיס רחפן לפנאי וספורט - מי שמטיס את הרחפן (רב להב)  בשביל תחביב, עם חברים, משפחה, בטיולים וכו' , נדרש לפעול לפי חוק הטיס ולעבור הדרכה בארגון הישראלי ולהיות תחת מפעיל אווירי מבצעי לפי דרישת החוק.

הוא אינו נדרש להיתר מטיס  . מטיס חובב כן נדרש לשמור על כללי הזהירות המחייבים בחוק (ולהיות רשום תחת מפעיל אווירי מבצעי)

לשמור על כללים

250 מ’ לפחות מאזור מאוכלס,

עד 50 מ’ מעל הקרקע,

לא מעל אנשים,

לא בקרבת שדות תעופה או נתיבי טיסה,

בקשר עין בלבד

שטחים פתוחים

לא באזור עירוני

לא מעל קהל

גובה נמוך בלבד – עד 50 מטרים

לא בקרבת שדות תעופה או מנחתים


הטסה תחת רישיון הפעלה מבצעי - הארגון הישראלי לרב להב

מטרת הארגון הישראלי לרב להב:

בארגון הישראלי לרב להב ניתן לעבור קורס הדרכת בטיחות ולהיות תחת מפעיל אווירי ולהשתייך לארגון המוביל בישראל

הארגון הישראלי בעל רישיון הפעלה אווירי מבצעי באישור רשות התעופה רת׳א

הארגון קם למען הציבור חל׳צ (חברה לתועלת הציבור) עם ניהול ספרים תקין למתן הכשרות והדרכות לקידום החברה ולפיתוח מקצועות חדשים לבוגרים ונוער בארץ

לכן לפי דברי רשות התעופה אין צורך ברישיון לפנאי וספורט


ולפיכך יש חובה להטיס תחת מפעיל אווירי

תקנה 180׳ז עוברת תהליך של הפללהכלומר היא הופכת לתקנה פלילית על כל המשמעות הנגזרות מכך  וקנסות הכספיים יעלו בצורה משמעותי לאלפי שקלים יש להבין כי הסיבה לכך היא ביטחון ולא העשרת קופה של המדינה -לפי דברי רשות התעופה כמו חן הארגון הישראלי פותח קורס לייט במחיר רישום בלבד ומזמין את כל בעלי הרחפנים לעבור את הקורס הייחודי ולהיות תחת מפעיל אווירי

בארגון הישראלי לרב להב ניתן לעבור קורס הדרכת בטיחות ולהיות תחת מפעיל אווירי. המטיס יחזיק בתעודה ורישום לפי החוק

רישיון מסחרי לצורך עבודה אז מי כן צריך את זה ?

ובכן, אפשר לומר, שמי שמטיס את הרחפן לכל פעילות שאינה לצרכי ספורט, תחביב או פנאי, נדרש לפעול תחת מסגרת כלשהי, הנקראת  “רישיון הפעלה אווירית”  ולהיות בעצמו בעל רישיון מטיס (היתר מטיס רב להב בקשר עין), אותו הוא מקבל לאחר שעבר מבחן/ים ברשות התעופה האזרחית.

אפשר לציין שמי שמפעיל רחפנים למטרות מסחריות (למשל חברה לצילומי אוויר/מיפוי/בניה (שמוכרת את הצילומים)  נדרש גם לרישיון הפעלה מסחרי, אותו מקבלים בהליך מול משרד התחבורה;(רשות התעופה האזרחית)

​​

מאידך, מי שמפעיל רחפנים באופן מקצועי, אבל לא מוכר את התוצרת שלו, למשל חברה הנדסית, שמפעילה רחפנים לשימושה הפנימי, אינה נדרשת לרישיון המסחרי אלא לרישיון הפעלה אווירית  בלבד.

אז איך עושים את זה?

אז אם אתה מעוניין לעסוק בהפעלת רחפנים (רב להב) לצרכים מקצועיים/ מסחריים, ולהפעיל הרחפנים בטיסה בעצמך, עליך להיות בעל רישיון מטיס.

​​

כלי טיס מוטס מרחוק מותאם למערכות כטמ”מ מסוג רב להב, והוא כולל שאלות בנושאי ידע טכני, חוקה, ומטאורולוגיה. את דרישות הידע למבחן זה ניתן למצוא בארגון הישראלי.

את החומר הנלמד העיוני ומחולל המבחנים ניתן לקבל ברישום ותשלום לארגון הישראלי לרב להב לאחר רישום ותשלום יפתח לתלמיד אשף המבחנים אינטרנטי. בעת התרגול במחולל המבחנים,

אינך לבד. יש לך מדריך צמוד אותו תוכל לשאול בכל עת ולקבל תשובה בתוך זמן קצר.בנוסף תוכל ללמוד גם בדרך לעבודה עם ההפליקציה

​​

ראשית הכשרה לימודית על החומר הדרוש ולעבור מבחן עיוני. יחד עם הלימודים העיונים יש לעבור הדרכה המעשית בהטסה, יש לעבור הכשרה כמטיס המבוצעת על ידי אחד המפעילים האוויריים שברשותו אישור לכך וסילבוס הדרכה מתאים.

עם תום ההדרכה העיונית והמעשית יש לתאם פגישה ברשות התעופה ולקבל תאריך למבחן  ניגשים למבחן ברת"א

יש להגיש הצהרת מיומנות הטסה ברב להב קטן מאת המפעיל האווירי

יחד עם הצהרת בריאות וביטוח להגשת לרת”א לשם קבלת הרישיון.

​​

חשוב לציין כי על מנת להפעיל רחפנים באופן מסחרי כחוק, רישיון המטיס אינו מספיק, כאמור, ויש צורך בהוצאת רישיון הפעלה אווירית ומסחרית, בנוסף לכך (על ידי הגוף המתכוון לבצע את הפעילות, בדומה לחברת תעופה המעסיקה טייסים, שניהם צריכים רישיון לכך)
6,027 צפיות

Comments


WhatsApp logo
bottom of page