top of page

רשימת תחזוקה לרחפן

זקוקים להכוונה בבדיקת הרחפן,שמירה על חיי סוללה, הובלה נכונה בטיסות ועוד...?

תחזוקה נכונה היא המפתח לטיסה בטוחה ושימוש בטיפים אלו יעזרו לכם לשמור על הרחפן וימנעו תקלות מראש.

בדיקה ויזואלית

 • בידקו את הרחפן על מנת לאתר פגיעות בגוף החיצוני או בחלקים אחרים

 • אם הבחנתם בנזק פנו מיד למעבדה מורשת

 • אל תשנו או תוסיפו חלקים לרחפן - השתמשו תמיד בחלפים מקוריים

 • בדקו את מצב הפרופלורים לפני ואחרי כל טיסה. ודאו כי אין עיקום או סדק בלהבים

 • בחנו את הגימבל (מייצב) ואתרו נזק, בדקו כי העדשה נקייה מאבק או חול

סוללה

 • קיראו את הוראות הבטיחות להפעלת הסוללה החכמה

 • השתמשו רק בסוללה טעונה לחלוטין

 • סוללה שהושארה טעונה זמן רב, ביצועיה עלולים להשתנות

 • המנעו ממגע של נוזלים בסוללה. הדבר יגרום לנזק תמידי לסוללה

 • אל תכניסו או תוציאו מהרחפן סוללה כאשר היא פועלת

 • בידקו את מצב הסוללה באפליקציית dji go

 • שימו לב להתראות מהסוללה בזמן טיסה

 • אם מתקבלת הודעה כי יש תקלה באחד התאים, הפסיקו מיד להשתמש באותה סוללה

 • וודאו להשתמש בסוללה בטמפרטורות מתאימות לפי סוג הרחפן

 • אין להטעין סוללה אחרי טיסה מאחר ויתכן והסוללה חמה מדי

 • הקפד לטעון סוללה בתוך טווח הטמפרטורה המצוין בטבלה לפי סוג הרחפן

 • לאחר סיום ההטענה נתק את הסוללה מהמטען

 • בחן את המטען בקביעות על מנת לאתר נזק לכבל או לחלקי המטען. לעולם אל תטעין עם מטען לא תקין

 • וודא לפרוק ולהטעין את הסוללה במלואה כל שלושה חודשים (כיול סוללה).

 • חמם את הסוללה לטמפרטורה פנימית של לפחות 20 מעלות כאשר הטמפרטורה החיצונית היא פחות מ10 מעלות.

 • בהטסה בטמפרטורות חיצוניות גבוהות מ40 מעלות השגח על טמפרטורת הסוללה הפנימית. אם הטמפרטורה הפנימית מגיעה ל65 מעלות הנחת את הרחפן מיידית.

הובלה

 • אחסן את הסוללה בתיק הובלה מיוחד. אל תאחסן את הסוללה עם חפצי מתכת נוספים.

 • לפני הובלה דאג לפרוק את הסוללה ל30%. בהובלה בטיסה פרוק את הסוללה ל5%.

 • ניתן לבצע פריקה אוטומטית באפליקציה.

 • כאשר אתה מאחסן את הרחפן וודא לחבר את נועל הגימבל אליו על מנת שלא יגרם נזק לגימבל.

 • בהובלה למרחקים ארוכים רצוי לבצע כיול מצפן לפני ההטסה הבאה.

 • לפני הובלה פרק את הפרופלורים מהרחפן (לא חובה בספארק ובמאוויק)

אחסון

 • אחסן את הרחפן במקום קריר ויבש וללא מתכות ומגנטים על מנת למנוע נזקים לרחפן.

 • באחסנה למשך 3 חודשים ומעלה וודא כי הטמפרטורה בסביבות ה25 מעלות והימנע משמש ישירה.

 • באחסון לטווח ארוך בצע פריקה לסוללה לרמות של 40-65%. אין לאחסן סוללה מלאה לחלוטין או באחוזים נמוכים. הדבר עלול לגרום לנזק קבוע.

 • כמו כן באחסנה לטווח ארוך רצוי פעם בחודש להטעין את הסוללה ולפרוק אותה להמשך האחסנה. אי שימוש כלל לזמן ממושך עלול לפגוע בביצועי הסוללה.

טיפים אלו יעזרו לנו לשמור על תחזוקת הרחפן והטסה בטוחה שלו!


458 צפיות

Comments


WhatsApp logo
bottom of page