top of page

חזרה "חכמה" הביתה של הרחפן


החזרה ה"חכמה" הביתה של הרחפן אלינו. כמו שידוע לנו רחפני DJI הם רחפנים חכמים מאוד ויודעים לחזור לנקודת הבית ולנחות בה בבטחה. אבל יש מגבלות שחשוב לנו לדעת עליהן. אחד הדברים שמקלים עלינו לשמור על הרחפן הוא החזרה החכמה שבה הרחפן יודע לחשב את מרחק הטיסה מנקודת הבית ויודיע לנו כאשר הסוללה מגיעה למצב שבו אם לא נתחיל לעשות את הדרך חזרה אז הסוללה לא תספיק להמשך הטיסה. בתמונה הראשונה מופיע מתג ההפעלה של האפשרות הזו והוא נמצא בלשונית הגדרות הסוללה. בתמונה השנייה מסומן קו ירוק שלמעשה בזמן הטיסה מתקצר. ככל שנתרחק מנקודת הבית יופיע לנו זמן טיסה מחושב קצר יותר על הקו הזה. מערכת זו מאפשרת לנו כמטיסים לדעת את הגבולות שלנו ולהחזיר את הרחפן בביטחה אלינו. אך יש דבר אחד שיש לשים לב אליו והוא מאוד חשוב. מערכת החישוב החכמה הזו לא מבחינה האם יש רוח נגדית אל מול הרחפן. לכן אנחנו צריכים להיות תמיד מודעים לתנאי ההטסה. במידה ויש רוח נגדית חזקה עלינו להתחשב בכך ולהקדים לחזור עם הרחפן חזרה לאזור קרוב. הדבר הזה חשוב כפליים בהטסה מעל מים. בזמן הטסה בים התיכון יש לבדוק האם אין רוח מזרחית בים המלח צריך להיזהר מרוח מערבית. היו כבר מקרים רבים של רחפנים שנחתו בים בגלל שאזלה להם הסוללה כי המפעיל לא חזר בזמן בגלל שהוא לא חישב את הרוח נגדית. כמו תמיד שימו לב ותהיו ערניים לסביבת ההטסה.
226 צפיות