top of page

קורס אבטחה באמצעות כטב״מ

פתרונות אוויריים לאבטחה מודרנית

Operating a Drone
חידוש חברות

מה לומדים בקורס? 

רחפנים ככלי לאבטחה: יתרונות
היכרות עם הכטב״מ
הערכות סיכונים ופגיעות
ניטור משיגי גבול - הדמיה תרמית
טכנולוגיה ואמצעים של כטב״מים נגדיים
ניתוח אירועים וטקטיקות
שיקולים תפעוליים ומשפטים
תחזוק וציוד נלווה
מערכת זיהוי רחפנים

אסטרטגיות מתקדמות לאבטחה עם כוחם של כטב״מים

ככל שהכטב״מים הופכים לזולים יותר ותכליתיים יותר עם השנים, גם מעקב אווירי ובדיקות עם כטב״מ הפכו קלים יותר לביצוע בהשוואה לשיטות מעקב וניהול מסורתיות יותר.

 

קורס הפעלת כטב״מ לצרכי אבטחה יצייד את התלמידים בידע להפעלת כטב״מים בביצוע משימות מעקב ו/או בידוק על פי מפרטים טכניים ומבצעיים, במיוחד בתחום האבטחה.

בקורס נלמד כיצד להגן על נכסים ואנשים מפני מפעילי רחפנים זדוניים, בנוסף נלמד כיצד שימוש ברחפנים יכול לסייע לאנשי אבטחה ולשדרג את הידע הקיים שלהם על נהלים להגנת מתקנים ותשתיות.

WhatsApp logo
bottom of page