top of page

רגולציה בארץ ובעולם 

כרגולטור בכל הקשור לשימוש בכטב"מים רב להב.למרות שהתפתחותם של כטב"מים החלה בתחום הצבאי, השימוש ברב להב אלה למטרות אזרחיות שונות בהן: מיפוי, צילום, חקלאות, חילוץ והצלה, ביטחון, העברת משלוחים, פנאי וספורט  ועוד, תחום זה הולך וצובר תאוצה בישראל ובעולם .

סוגיה חשובה היא חשש מתאונות - כולל פגיעה באזרחים ורכוש על הקרקע או באוויר -בכלי תעופה אחרים מאוישים ובלתי מאוישים, חדירה לפרטיות, חדירה לשדות תעופה או מרחבים מוגנים אחרים ופגיעה ביטחונית או שימושים פליליים , למטרות טרור ועוד.

כיוון שמדובר במרחב האווירי, פעילים בנושא גם ארגוני תעופה בינלאומיים שונים המציעים המלצות להאחדה של רגולציה בנושא.

הרגולציה בעולם היא מורכבת ולא אחידה. מדינות שונות דנות בשנים האחרונות בנושא הרגולציה של כטב"מים מסוג רב להב ונוקטות בגישות שונות – מחמירות יותר או פחות ביחס לשימוש ברחפנים רב להב

נוסעים רבים אשר רכשו רחפן מסוג רב להב  נוהגים לקחת איתם לטיול בחו"ל רחפן לצילום ותיעוד במקומות שהם מבקרים, אבל כאשר אתה חוצה גבולות בינלאומיים, לא להיות מודעים לחוקים המקומיים יכול לעלות לך בקנסות, טרחה, אובדן הרחפן שלך.

נוסעים רבים אוכזבו לאחר שנסעו ברחבי העולם עם הרחפן שלהם, בכל מדינה יש  כללים שונים ולעתים קרובות זה מאוד מבלבל. חלק גדול נובע מאי ידיעה או הרבה שמועות ומידע שגוי המופץ ברחבי האינטרנט

המפה להלן מרכזת בתוכה את החוקים הרשמיים השונים במדינות בעולם .

אז אל תשכחו לקרוא לפני שלוקחים את הרחפן איתכם לבילוי במדינות העולם.
רשות תעופה אזרחית (רת"א) היא הגוף שמתפקד כרגולטור בכל הקשור לשימוש בכטב"מים רב להב.

למרות שהתפתחותם של כטב"מים החלה בתחום הצבאי, השימוש ברב להב אלה למטרות אזרחיות שונות בהן: מיפוי, צילום, חקלאות, חילוץ והצלה, ביטחון, העברת משלוחים, פנאי וספורט  ועוד, תחום זה הולך וצובר תאוצה בישראל ובעולם .

סוגיה חשובה היא חשש מתאונות - כולל פגיעה באזרחים ורכוש על הקרקע או באוויר -בכלי תעופה אחרים מאוישים ובלתי מאוישים, חדירה לפרטיות, חדירה לשדות תעופה או מרחבים מוגנים אחרים ופגיעה ביטחונית או שימושים פליליים , למטרות טרור ועוד.

כיוון שמדובר במרחב האווירי, פעילים בנושא גם ארגוני תעופה בינלאומיים שונים המציעים המלצות להאחדה של רגולציה בנושא.

הרגולציה בנושא בעולם היא מורכבת ולא אחידה. מדינות שונות דנות בשנים האחרונות בנושא הרגולציה של כטב"מים מסוג רב להב ונוקטות בגישות שונות – מחמירות יותר או פחות ביחס לשימוש ברחפנים רב להב

נוסעים רבים אשר רכשו רחפן מסוג רב להב  נוהגים לקחת איתם לטיול בחו"ל רחפן לצילום ותיעוד במקומות שהם מבקרים, אבל כאשר אתה חוצה גבולות בינלאומיים, לא להיות מודעים לחוקים המקומיים יכול לעלות לך בקנסות, טרחה, אובדן הרחפן שלך.

נוסעים רבים אוכזבו לאחר שנסעו ברחבי העולם עם הרחפן שלהם, בכל מדינה יש  כללים שונים ולעתים קרובות זה מאוד מבלבל.

חלק גדול נובע מאי ידיעה או הרבה שמועות ומידע שגוי המופץ ברחבי האינטרנט אז אל תשכחו לקרוא לפני שלוקחים את הרחפן איתכם לבילוי במדינות העולם.356 צפיות

Comments


WhatsApp logo
bottom of page