הערכות חירום | DRONE ORGANIZATION

דרושים מטיסים
בעלי היתר מטיס כטב"מ ומספר כלי - 4X ,

להקמת מערך מטיסים עבור מדינת ישראל למקרי חירום
לרישום למאגר יש להירשם:

פרטים נוספים ישלחו לאחר הרישום

טופס בקשת אישור טיסה