רגולציה רחפנים בעולם | Israel Drone Organization | ישראל

רגולציה בארץ ובעולם 

 כרגולטור בכל הקשור לשימוש בכטב"מים רב להב.למרות שהתפתחותם של כטב"מים החלה בתחום הצבאי, השימוש ברב להב אלה למטרות אזרחיות שונות בהן: מיפוי, צילום, חקלאות, חילוץ והצלה, ביטחון, העברת משלוחים, פנאי וספורט  ועוד, תחום זה הולך וצובר תאוצה בישראל ובעולם .

 

סוגיה חשובה היא חשש מתאונות - כולל פגיעה באזרחים ורכוש על הקרקע או באוויר -בכלי תעופה אחרים מאוישים ובלתי מאוישים, חדירה לפרטיות, חדירה לשדות תעופה או מרחבים מוגנים אחרים ופגיעה ביטחונית או שימושים פליליים , למטרות טרור ועוד.

כיוון שמדובר במרחב האווירי, פעילים בנושא גם ארגוני תעופה בינלאומיים שונים המציעים המלצות להאחדה של רגולציה בנושא.

הרגולציה בעולם היא מורכבת ולא אחידה. מדינות שונות דנות בשנים האחרונות בנושא הרגולציה של כטב"מים מסוג רב להב ונוקטות בגישות שונות – מחמירות יותר או פחות ביחס לשימוש ברחפנים רב להב

נוסעים רבים אשר רכשו רחפן מסוג רב להב  נוהגים לקחת איתם לטיול בחו"ל רחפן לצילום ותיעוד במקומות שהם מבקרים, אבל כאשר אתה חוצה גבולות בינלאומיים, לא להיות מודעים לחוקים המקומיים יכול לעלות לך בקנסות, טרחה, אובדן הרחפן שלך.

נוסעים רבים אוכזבו לאחר שנסעו ברחבי העולם עם הרחפן שלהם, בכל מדינה יש  כללים שונים ולעתים קרובות זה מאוד מבלבל. חלק גדול נובע מאי ידיעה או הרבה שמועות ומידע שגוי המופץ ברחבי האינטרנט

המפה להלן מרכזת בתוכה את החוקים הרשמיים השונים במדינות בעולם .

אז אל תשכחו לקרוא לפני שלוקחים את הרחפן איתכם לבילוי במדינות העולם.

רגולציה בעידן הרחפנים 

רשות תעופה אזרחית (רת"א) היא הגוף שמתפקד כרגולטור בכל הקשור לשימוש בכטב"מים רב להב.

למרות שהתפתחותם של כטב"מים החלה בתחום הצבאי, השימוש ברב להב אלה למטרות אזרחיות שונות בהן: מיפוי, צילום, חקלאות, חילוץ והצלה, ביטחון, העברת משלוחים, פנאי וספורט  ועוד, תחום זה הולך וצובר תאוצה בישראל ובעולם .

סוגיה חשובה היא חשש מתאונות - כולל פגיעה באזרחים ורכוש על הקרקע או באוויר -בכלי תעופה אחרים מאוישים ובלתי מאוישים, חדירה לפרטיות, חדירה לשדות תעופה או מרחבים מוגנים אחרים ופגיעה ביטחונית או שימושים פליליים , למטרות טרור ועוד.

כיוון שמדובר במרחב האווירי, פעילים בנושא גם ארגוני תעופה בינלאומיים שונים המציעים המלצות להאחדה של רגולציה בנושא.

הרגולציה בנושא בעולם היא מורכבת ולא אחידה. מדינות שונות דנות בשנים האחרונות בנושא הרגולציה של כטב"מים מסוג רב להב ונוקטות בגישות שונות – מחמירות יותר או פחות ביחס לשימוש ברחפנים רב להב 

נוסעים רבים אשר רכשו רחפן מסוג רב להב  נוהגים לקחת איתם לטיול בחו"ל רחפן לצילום ותיעוד במקומות שהם מבקרים, אבל כאשר אתה חוצה גבולות בינלאומיים, לא להיות מודעים לחוקים המקומיים יכול לעלות לך בקנסות, טרחה, אובדן הרחפן שלך.

נוסעים רבים אוכזבו לאחר שנסעו ברחבי העולם עם הרחפן שלהם, בכל מדינה יש  כללים שונים ולעתים קרובות זה מאוד מבלבל.

חלק גדול נובע מאי ידיעה או הרבה שמועות ומידע שגוי המופץ ברחבי האינטרנט אז אל תשכחו לקרוא לפני שלוקחים את הרחפן איתכם לבילוי במדינות העולם.

תקנה 165

טיסן נהוג רדיו המופעל לצרכי ספורט ופנאי ע"י אזרחים פרטיים

 תקנה 165 לתקנות ההפעלה קובעת איסור הפעלת טיסן באופן שיהווה סכנה לבני אדם, רכוש או כלי טיס אחר

תקנה 180'ז

טיסן נהוג רדיו המופעל לצרכי ספורט ופנאי ע"י אזרחים פרטיים

איסור לטוס באזורים אסורים להפעלת טיסנים כפי שנקבע בפרסומי המידע התעופתי (להלן- "הפמ"ת") יוער, כי בפמ"ת ישנן הוראות נוספות לעניין הטסה בטוחה של טיסנים לרבות: שמירת קשר עין בין המטיס לטיסן, וטווח  שלא עולה על 500 מטרים בין המטיס לטיסן

איסור לטוס במרחק 150 מטרים מבסיס ענן

איסור לטוס בגובה העולה על 50 מטרים מעל פני הקרקע

איסור לטוס במרחק של פחות מ 250 מטרים משכונת מגורים או בניינים או התקהלות

איסור לטוס באזור שבו תנאי הראות הם למרחק של פחות 3 ק"מ

איסור לטוס בתחום אזור פיקוח שדה תעופה או מנחת או פחות מ 2 ק"מ מכל נקודה על המסלול או במרחק של פחות מ 500 מטרים מתחום אזור אימונים

תקנה 163'ד

טיסן נהוג רדיו המופעל לצרכי ספורט ופנאי ע"י אזרחים פרטיים

תקנה 163(ד) לתקנות הטיס  ההפעלה – קובעת חובת הפעלה טיסן במסגרת רישיון הפעלה מבצעית 

ביחס לטיסנים נהוגי רדיו המשמשים אנשים פרטיים לצרכי פנאי וספורט בלבד,  לא בהפעלה מסחרית, הדרישות הרגולטריות מופחתות משמעותית.

החוק קובע דרישה לרישיון הפעלה מבצעי לאדם המטיס את הטיסן או לגוף במסגרתו הוא פועל, וכן ישנן דרישות בתקנות ההפעלה בדבר מרחבי האוויר המותרים להפעלה וכללי הטסה בטוחה.  מעבר לכך, אין דרישות רגולטוריות, אין חובת רישום של כלים אלו בפנקס ולא נדרשת לגביהם תעודת כושר טיסה .נכון להיום שני גופים גדולים - קלוב התעופה לטיסנים - והארגון הישראלי לרב להב   קיבלו מרת"א רישיון הפעלה מבצעית, וכל החברים בקלוב ובארגון הישראלי מטיסים את הרחפנים תחת הרישיונות של גופים אלו ולא נדרשים להליכי רישוי נוספים, אישיים.

תקנה 164

טיסן נהוג רדיו המופעל לצרכי ספורט ופנאי ע"י אזרחים פרטיים

 תקנה 164 לתקנות ההפעלה קובעת . איסור הפעלה של כל סוגי כלי טיס וכלי רחיפה מסוימים, לרבות טיסן, באזורים אסורים, מסוכנים או מוגבלים, אלא באישור הרשות המשתמשת באותו אזור או מפקחת עליו.

לקבלת מידע ועדכונים לאימייל

  • whatapp icon
  • Black YouTube Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

סניפים

יד חרוצים 27,נתניה

שדרות התמרים 55, אילת

יחזקאל רבינזון 10, פתח תקווה

יצירת קשר

052-507-6677

office@icd.org.il

הארגון הישראלי לרב להב - בית הספר הארצי לרחפנים חל"צ בע"מ

כל הזכויות שמורות לארגון הישראלי לרב להב. עוצב ע״י יובל בן שבת