Flying a Drone

מסלול הכשרה למטיסי פנים וחוץ

Image by Arie Wubben

מטיס פנים 

Image by Diana Măceşanu

מטיס חוץ 

על הקורס

בשנים האחרונות, השימוש בכלי טיס מאויישים מרחוק צובר תאוצה ושובר שיאים גם במספר האנשים אשר בוחרים לעסוק בתחום הכטמ"מ בפן המקצועי.

 

העליה בתחום דרשה הסדרה והוצאת היתרים

עם הגדרים מתאימים.

 

עקב הביקוש, החלטנו לפתוח מסלול הכשרה חדש בו נעניק לתלמידים את כל הידע הדרוש כולל הטסות מעשיות על מנת שתלמידים ילמדו לשלוט בכטמ"מים בעלי כנף קבועה / רב להב בשליטה מלאה, כזאת שתכין אותם למבחנים הדרושים להיתר מטיס פנים/חוץ.

שימו לב,בנוסף לביצוע ההכשרה של הארגון, יש לבצע את הלימודים המעשיים הכוללים צבירת שעות טיסה ופלטפורמה מתאימה אשר ניתן לבצע רק עם מדריך הטסה מוסמך מטעם רת"א.

הארגון יעניק לתלמידים את הציוד הדרוש למבחנים המעשיים, את כלי הטיס עצמו או את קרון השליטה מרחוק.

כל הכלים אשר נמצאים בבעלות הארגון הינם בעלי מספר זנב אצל רשות התעופה האזרחית ועברו את כל הבדיקות הרלוונטיות.

היכולת להטיס כלי טיס בלתי מאוישים מעבר לקו הראיה (BVLOS) של המטיס משפרת משמעותית את היעילות והפוטנציאל שלהם. מדינות ברחבי העולם משנות את מדיניותן לגבי רחפנים כך שיוכלו לאפשר לרחפנים לטוס מעבר לקו הראיה כדי למקסם את יעילותם. 

תנאים לתחילת תהליך רישיון פנים/חוץ

 • מלאו לו 18 שנים
   
 • תושב מדינת ישראל המחזיק בתעודת זהות
   
 • קורא, מדבר ומבין לשון עברית ואת הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה
   
 • מחזיק בתעודה רפואית מתאימה ותקפה
   
 • מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להיתר.

שלב 1: חלק עיוני 

כולל מספר שאלות ומשך המבחן

מטיסי פנים (מתוך קרון ניהוג ושאינם בקשר עין עם כלי הטיס) נדרשים ל- 6 מבחנים ברמת מסחרי:

שלב 2: חלק מעשי

קורס ההכשרה המעשי, כולל בתוכו מעבר תדריכי קרקע, הדרכות טכניות -

חוקתיות וביצוע הטסותעל מנת לצבור את שעות הטיסה הנדרשות

הקורס קיבל את אישור רשות התעופה האזרחית, כולל ביצוע הטסות עם כלים יוקרתיים ומקצועיים,
הדרכות איכותיות וצבירת ידע מעשי רב המבטיח לכם השתלבות בעולם המקצועי של הכטב"מ.

ההדרכות מתבצעות עם מדריכים הטובים ביותר.

מטיס חוץ

מטיס כטב“מ בעל הגדר מטיס חוץ, המפעיל פקודות הטסה בקשר עין עם הכטב“מ ואחראי על המראה

ונחיתה של הכטב“מ.

מטיס חוץ מחויב

30 שעות טיסה

מטיס פנים

מטיס כטב“מ בעל הגדר

מטיס פנים, המפעיל

את פקודות ההטסה

לכטב“מ מתחנת הטסה.
מטיס פנים מחויב 

40 שעות טיסה

 יומן טיסות אישי המשמש את מבקש היתר מטיס או בעל היתר מטיס לרישום שעות הטסה שביצע.

יומן טיסות אישי