סגירה אווירית והגשת תוכנית טיסה | DRONE ORGANIZATION

סגירה אווירית והגשת תוכנית טיסה

 ההטסה ותיהום באחריות המטיס 

 חובת מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ ורישיון אוויר שברשותם

 ההטסה תתבצע באחריות המטיס ב ל ב ד מפקד ההטסה

 

הפעילות בנושא וכל הקשור בה הינה על אחריות כל אדם העוסק בו, לעצמו בלבד.

הארגון הישראלי לרב להב והגופים השייכים לו, בעלי התפקידים בו, חבריו או כל גוף אחר הקשור בצורה כלשהי אליו אינם ולא יהיו אחראים לשלומו של העוסק בספורט או מסחרי הנפגע בדרך כלשהי עקב פעילות זה.

 מבצעי זה אשר כל מטיס מתחייבים לפעול לפי סע"מ זה ולפי חוק הטיס

 • ההטסה ותיהום באחריות המטיס 

  חובת מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ זה- רישיון אוויר 

   

  מטיסים הרשומים תחת ספר זה, אשר עברו את כל ההדרכה הנדרשות לספר עזר מבצעי של הארגון הישראלי לרב להב .

  רישומים תחת ספר עזר מבצעי של הארגון מתחייב למלות אחרי כל סעיף ודרישה בחוק הטיס ובספר זה

  על המפעיל בעל היתר חובה לדוויח למנהל הארגון על כל תאונה או כל אירוע היוצאה מהכלל (חריג).

  על המפעיל בעל היתר חובת מעבר הדרכה אחד לרבעון למעבר על תוכנית רעינון 

  על המפעיל המטיס בעל היתר יש להציג חובת ביטוח לפי דרישת החוק

  על בעל ההיתר חובה להציג ביטוח בצמוד להיתר

  על בעל היתר חובת עשית ביטוח

  בעל היתר מתחייב להתעדכן אחד לחודש דרך נציג הארגון על כל שינוי בנושא רגולציה , שינוי בראותי , מצב כלי התעופה שברשותו  , ההטסה תתבצע באחריות המטיס ב ל ב ד מפקד ההטסה

  אחריות לרשומים ופועלים תחת ספר זה

   

  הפעילות בנושא וכל הקשור בה הינה על אחריות כל אדם העוסק בו, לעצמו בלבד.

  הארגון הישראלי לרב להב והגופים השייכים לו, בעלי התפקידים בו, חבריו או כל גוף אחר הקשור בצורה כלשהי אליו אינם ולא יהיו אחראים לשלומו של העוסק בספורט או מסחרי הנפגע בדרך כלשהי עקב פעילות זה.

   

  רישום תחת מפעיל אווירי לבעלי היתר מטיס כטב"מ.

   

  רשימה אשר תתעדכן מידי פעם לפעם ע"י הארגון הישראלי לרב להב (חל"צ) לכל הפועלים תחת מפעיל אווירי לספר עזר מבצעי זה אשר כל מטיס מתחייבים לפעול לפי סע"מ זה ולפי חוק הטיס