top of page
  • yuval ICD

כלי טייס בלתי מאוישים מסוג רב-להב

עודכן: 23 באפר׳ 2021

תחום כלי הטייס הבלתי מאוישים הוא נרחב וכולל בתוכו החל מכלי תעופה זעירים במשקל קטן מ

300 גרם וכלה במטוסים בגודל דומה למטוסים מאוישים. הכלים שמקובל בשיח הפופולרי לכנות

רחפנים", נקראים "רב להב", על שום השימוש שלהם במספר רוטורים להבים המאפשרים את

תנועתם באוויר

מרכז המחקר והמידע של הכנסת


כולם מכנים אותם רחפנים אך המינוח הנכון הוא כטמ"ב מסוג רב-להב

רחפנים נקראים רב להב, על שום השימוש שלהם במספר רוטורים להבים המאפשרים את

תנועתם באוויר, זהו סוג אחד של כטב"מ. ולבד מסיווגם על פי צורתם, ניתן לסווג אותם על פי: משקלם ויכולתם, זמן רחיפה באוויר, גובה ומרחק והשימושים שניתן לעשות בהם כיום משתמשים בכתב"מ (רחפן) למטרות אזרחיות כמו מיפוי, צילום, חקלאות, חילוץ והצלה, ביטחון, העברת משלוחים, פנאי וספורט ועוד. תחום זה הולך וצובר תאוצה בישראל ומתפתח מיום ליום עקב הקלות בה ניתן היום לרכוש כתב"מ בחנויות

אך השימוש בכטב"מים מעורר גם סוגיות שונות בהן: חשש מתאונות - כולל

פגיעה באזרחים ורכוש על הקרקע או באוויר -בכלי תעופה אחרים מאוישים ובלתי מאוישים ,חדירה

לפרטיות , חדירה לשדות תעופה או מרחבים מוגנים אחרים ופגיעה ביטחונית, שימושים פליליים או

גם החשש הוא משימוש למטרות טרור

סוגיית ההסדרה של השימוש בכטב"מים בכלל וברחפנים מסוג "רב-להב" בפרט, מצויה בדיון נרחב

במדינות רבות כולל באיחוד האירופי, בארה"ב ובמדינות נוספות, בנוסף, כיוון שמדובר במרחב האווירי, פעיל בנושא גם ארגוני תעופה בינלאומיים שונים המציעים המלצות להאחדה של רגולציה

בנושא. המצב כיום בישראל מהווה אתגר ובעיה לרשויות התעופה מפני שסביבה נטולת הסדרה עלולה לגרור השלכות שליליות שונות, בהן תאונות ופגיעה בפרטיות.


604 צפיות
WhatsApp logo
bottom of page