top of page

אזורים מוגבלים להטסת רחפנים DJI GEO Zones

עודכן: 17 בספט׳ 2019

FLY SAFEGEO ZONE MAP
FLY SAFEGEO ZONE MAP

לאחרונה אנו נתקלים בהגבלות חדשות להטסת רחפנים דרך מערכת FLY SAFEGEO ZONE MAP של חברת DJI

מה שמשפיע ישירות גם על הטיסה שלנו.

אז מה הם בעצם כל הצבעים החדשים שמופיעים לנו במפה?

אדום: אזורים מוגבלים אשר ימנעו מהרחפן להתניע מנועים ובעצם לא יתנו לנו להטיס כלל.


אודות מערכת FLY SAFEGEO ZONE MAP של חברת DJI


מערכת FLY SAFEGEO ZONE MAP של חברת DJI מציינת לנו היכן בטוח לטוס, אזורי GEO האוסרים על טיסה מיושמים סביב מיקומים כגון שדות תעופה, תחנות כוח בתי כלא וכד. הם מיושמים באופן זמני סביב אירועים כמו הופעות באצטדיונים או פארקים גדולים, שריפות יער או מצבי חירום אחרים. אזורים מסוימים של GEO אינם אוסרים על טיסה, אך הם מפעילים אזהרות של התראות המודיעות למשתמשים על סיכונים אפשריים.

כברירת מחדל, המערכת מגבילה את הטיסות אל תוך האזורים לעיל. אם טיסה בתוך אחד מהמיקומים האלה אושרה, GEO מאפשרת למשתמשים עם חשבונות DJ מאומתים לפתוח באופן זמני או לאשר את הטיסות שלהם. פונקציית נעילה זו אינה זמינה עבור מיקומים רגישים בטחוניים.

שימו לב , אם ברשותכם האישורים המתאימים תוכלו להעבירם אל הכתובת: https://www.dji.com/flysafe/custom-unlock

באתר המקוון דרך המחשב ולבקש שיפתחו עבורכם את האזור לטיסה .אזורים מוגבלים לטיסה DJIלאתר FLY SAFEGEO ZONE MAP של חברת DJI

1,172 צפיות
WhatsApp logo
bottom of page