top of page

פעילות הארגון הישראלי לרב להב - מלחמת חרבות הברזל


מאז תחילת המלחמה, צוות הארגון הישראלי לרב להב נרתם למאמץ המלחמתי באמצעות מתן סיוע בשטח לחיילים ולכוחות הביטחון והדרכות כיתות כוננות ויישובים


הכשרה והכנה למצבי חירום לכיתות כוננות

סריקות אזורים, זיהוי אויב והכוונת החיילים בשטח77 צפיות

留言


WhatsApp logo
bottom of page