top of page

סדר פעולת לפני יציאה לשטח עם הרחפן
1.         בדיקה ויזואלית של רחפן

2.         בדיקה ויזואלית של השלט

3.         סוללות טעונות כולל הפלאפון / טאבלט

4.         כבל usb רצוי אחד נוסף כגיבוי לבעלי מכשירי אפל רצוי כבל מקורי

5.         כרטיס זיכרון רצוי כרטיס נוסף במקרה של תקלה בכרטיס

6.         מטען לרכב במידה ויש

7.         משטח המראה למניעת כניסה של אבק למנועים וללוח

סדר פעולות לפני המראה

1.         לחפש אזור מישורי ופתוח לפחות ברדיוס של 20 מטר

2.         להניח את הרחפן שהמטיס עם הפנים לסוללה ושהרחפן אינו יושב על אזור מתכתי

3.         להוציא את מגן המצלמה מהמקום

4.         לוודא שכרטיס הזיכרון הוכנס למקומו

5.         הרכבת הפרופים לפי צבעים שחור וכסוף לוודא שהם נסגרו עד הסוף

6.         הכנסת הסוללה ולוודא קליק ושהסוללה ננעלה בתשובת

7.         בדיקת נוריות חיווי שהסוללות טעונות במלואן

8.         חיבור כבל ה-usb לשלט ולפלאפון /טאבלט

9.         לוודא שהפלאפון /הטאבלט יושבים טוב על הסוגר ובטעות לא נלחצו אחד מהכפתורים

10.       הדלקת שלט הרדיו

11.        הדלקת הרחפן

12.       כניסה לאפליקציה

13.       לוודא קליטת לוויינים לפחות 10

14.       בדיקת אחוזי סוללה 100% טעינה

15.       לוודא שהרחפן ננעל על נקודת הבית (מסומן במפה ע"י האות H )

16.       סריקה של השטח ולאבחן אם גובהה החזרה הביתה לא עלול להיות נמוך מידי לטוואי השטח

17.       לוודא שכפתור חזרה הביתה מוגדר באפליקציה לחזור לנקודה ממנו הרחפן המריא ,יש 3 אופציות                    ריחוף במקום בו נותק הקשר, נחיתה במקום בו נותק הקשר, חזרה לנקודת ההמראה

טיסה נעימה מצוות המדריכים

הארגון הישראלי לרחפנים רב להב

140 צפיות

Comments


WhatsApp logo
bottom of page