top of page

מפגשים פתוחים לכל קהילת המטיסים

מידי שנה בתקופת החגים אנו מקיימים מפגש פתוח לקהילת מטיסי פנאי.


הקורסים מועברים כחלק מתוכנית של הארגון להכשרת ציבור המטיסים.


במהלך הקורסים אנחנו פוגשים מטיסים רבים כשכולם באים במטרה אחת - ללמוד ולפעול באופן חוקי.

בסוף ההכשרה מקבלים המטיסים תעודות המעידות שהם פועלים תחת רישיון הפעלה מבצעית.


במפגש אנו מדברים על שינויים ועדכונים שחלו ברגולציה, מעשירים את הידע על עולם הרחפנים, מסכמים את השנה, תמיכה טכנית ועזרה וכמובן מתנות והפתעות.

מחכים לפגוש אתכם במפגש הבא!8 צפיות

Komentar


WhatsApp logo
bottom of page