top of page

כנפי ברזל במלחמת חרבות ברזל

מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, צוות הארגון משתף פעולה עם יחידות מובחרות בצה"ל בכל גבולות המדינה. אנו פורסים את רכב הפיקוד החדשני שלנו (חמ״ל נייד), המצויד בכל המשאבים, לרבות כטב״מים, כדי לתמוך ביחידות אלו. אנו ממלאים תפקיד מכריע בסיורים אוויריים, הנחיית כוחות וביצוע סיור בשטחים שונים לקבלת מידע מודיעיני בזמן אמת.


בעזרת רכב פיקוד הייחודי של הארגון המהווה חמ"ל נייד, כולל עמדה מבצעית ואיזור פריסה חיצוני לביצוע תדרוך כוחות. החמ"ל משמש לניהול אירועים ומערכי אבטחה הפרוס בשטח בקרבת זירת הפעילות. למידע נוסף על רכב הפיקוד לחצו כאן


140 צפיות

The Israeli Drone Organization

הארגון הישראלי לרב להב - רחפנים