top of page

הארגון מארח את המשלחת הסינית

הארגון הישראלי לרב להב שמח לארח את המשלחת הסינית ממגמת טכנולוגיה ותעופה. כחלק מהביקור של המשלחת, תועבר על ידי הארגון הרצאה עיונית העוסקת ברגולציה העכשווית והעתידית של תחום הכטב"מ והטיסנים נהוגי הרדיו במדינת ישראל, על תחומי האחריות של הגופים השונים בארץ ועל הפוטנציאל וההתפתחות של התחום בישראל ובעולם. מדובר בהדרכה חשובה המהווה צעד קטן משיתופי פעולה רבים וחשובים העומדים להתבצע עם נציגים מגוון מדינות בתחום כלי טיס הבלתי מאויישים.4 צפיות

Commentaires


WhatsApp logo
bottom of page