top of page
1280px-Bar_Ilan_logo.png
רישום לסטודנטים באוניברסיטת בר אילן

סמסטר ראשון: רישוין מטיס כטב״מ מסחרי

בסמסטר זה יתעמקו הסטודנטים בעולם הטכנולוגיה והתפעול של רחפנים. בהובלת אנשי מקצוע בתעשייה, שלב זה ינחה את התלמידים בתהליך קבלת רישיון מטיס כטב״מ מסחרי. תכנית הלימודים מכסה נושאים חיוניים כמו תקנות טיסה, פרוטוקולי בטיחות והכשרה מעשית כדי להבטיח שהתלמידים יהפכו למפעילי רחפנים מיומנים ואחראים.

 

סמסטר שני: טכניקות מיפוי ומידול תלת מימד

בהתבסס על הבסיס שהונח בסמסטר הראשון, החלק השני של התוכנית בוחן את התחום המרתק של מיפוי ומידול תלת מימד. התלמידים יצברו ניסיון מעשי עם טכנולוגיות מתקדמות, ילמדו כיצד ללכוד, לעבד ולנתח נתונים מרחביים באמצעות רחפנים. תכנית הלימודים שמה דגש על יישומים מהעולם האמיתי, ומאפשרת לתלמידים לפתח מיומנויות מעשיות שיש להן ביקוש רב בתעשיות שונות.

שיתוף פעולה חדשני בין ארגון הישראלי לרב להב -רחפנים לבין המחלקה ללימודי ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן!

התוכנית השנתית שלנו נועדה לצייד את התלמידים במיומנויות חשובות בתפעול כטב״מ,  רישוי וטכניקות מיפוי ומידול תלת מימד מתקדמות. תכנית הלימודים מחולקת לשני סמסטרים, כל אחד מתמקד בהיבטים ספציפיים בתחום.

טכנולוגיה מתקדמת: צבור ניסיון מעשי בעולם האמיתי, הן בתפעול כטב״מ והן בטכניקות מיפוי ומידול תלת מימד. הישאר מעודכן עם גישה לטכנולוגיות הרחפנים העדכניות ביותר.

נטוורקינג מקצועי: התחבר לאנשי מקצוע בתעשיית הרחפנים, באקדמיה ובארכאולוגיה, והרחיב את הרשת להזדמנויות עתידיות.

מומחיות בתעשייה: תיהנו מהידע והניסיון המשולבים של ארגון הישראלי לרב להב - רחפנים והמחלקה ללימודי ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

Working on Laptop

רישום פרטים ותשלום באתר

קבלת שם משתמש וסיסמה למחולל המבחנים ומתחילים ללמוד למבחן של רשות התעופה.

App User
Interface Designer in the Office

ברגע שאנו מרגישים שולטים בחומר, יש לשלם את האגרה למבחן (380 ש״ח) באתר התשלומים הממשלתי 

לאחר תשלום אגרה, יש לקבוע תאריך למבחן במכון פיל״ת

Students Taking Exam
Man Preparing to Fly a Drone

לאחר שעברם את מבחן בהצלחה, נתחיל בחלק המעשי ובהדרכות בשטח 

נצבור את שעות הטיסה הנדרשים לפי חוק הטיס ובהתאם למשקל שנבחר

Operating a Drone
Order online

להיתרים עד 25 ק״ג ועד 2,000 ק״ג נדרש תשלום אגרה לקראת מבחן מעשי עם בוחן חיצוני מרשות התעופה

לאחר מעבר מבחן מעשי, הארגון שולח את הטפסים הנחוצים לרשות התעופה לקבלת הרישיון.

Playing with a Drone
Drone

רשות התעופה בודקת את הטפסים שהכל כשורה ומרגע זה לוקח להם כ14 ימי עסקים לשלוח אליך את הרישיון