טופס אישור טיסה | DRONE ORGANIZATION

טופס בקשת אישור טיסה 

מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ​​, הרשומים תחת ספר עזר מבצעי של הארגון, אשר עברו את כל ההדרכות הנדרשות,

מתחייבים למלא אחרי כל סעיף ודרישה בחוק הטיס ובספר זה.
על המפעיל בעל ההיתר חובה לדווח למנהל הארגון על כל תאונה או כל אירוע חריג או כל אירוע היוצא מן הכלל. 

בעל היתר מתחייב להתעדכן אחד לחודש דרך נציג הארגון על כל שינוי בנושא רגולציה,
שינוי בראותי ומצב כלי התעופה שברשותו.
 ההטסה תתבצע באחריות המטיס בלבד.

טופס בקשת אישור טיסה   

שרותים נוספים

עזרה בהשכרת כלי תעופה לכל עבודה  

עזרה בהגשת הצעת מחיר 

עזרה בהגשת תוכנית טיסה