Image by Roman Kraft

קבלת תעודת הככשרה להטסה במדינות אירופה

תנאים להטסה בקטגורית 'פתוחה' באירופה: 

 ניתן להפעיל כטב״מ בקטגוריית "פתוחה" כאשר הוא:

 • נושאת אחת מסוג תוויות הזיהוי 0, 1, 2, 3 או 4; או

 • בנוי באופן פרטי ומשקלו נמוך מ- 25 ק"ג; אוֹ

 • הוא נרכש לפני ה -1 בינואר 2023, ללא סוג תווית זיהוי כאמור לעיל;

 • לא יופעל ישירות על אנשים, אלא אם כן הוא נושא סוג תווית זיהוי או שהוא קל יותר מ -250 גרם. (אנא עיין בקטגוריות משנה של הפעולות: A1, A2 ו- A3 כדי לגלות לאן אתה יכול לטוס עם כטב״מ שלך);

 • יישמר בקו ראייה חזותי (VLOS) או שטייס מרוחק ייעזר בצופה של UA;

 • הכטב״מ מוטס בגובה של לא יותר מ -120 מטר;

 • הכטב״מ לא יוביל שום חומר מסוכן ולא תפיל שום סחורה.

 

 

תקנות האיחוד האירופי 2019/947 ו- 2019/945 קובעות את המסגרת להפעלה בטוחה של כטב״מים בשמי אירופה (מדינות האיחוד האירופי ו- EASA).

הם נוקטים גישה מבוססת סיכון, ואינם מבחינים בין פעילויות פנאי או מסחריות.

הם לוקחים בחשבון את המשקל והמפרט של הכטב״מ ואת הפעולה שהוא נועד לבצע.

Agronomist with Tablet

A3

כטב״מים הנושאים סוג תווית זיהוי 3 או 4, או הבנויים באופן פרטי ומשקלם עד 25 ק"ג, ניתנים להפעלה בתת קטגוריה A3 . פירוש הדבר שלעולם לא ניתן יהיה להפעיל בסביבות עירוניות. נדרש להשאיר את הכטב״מ לפחות 150 מטר מאזורי מגורים, מסחר או תעשייה, ולפעול רק באזורים שבהם לא נמצאים אנשים בטווח בו הכטב״מ מופעל. בכל מקרה, יש להימנע מטיסה באזורים שהמדינה אסרה על ידי הטלת מגבלה על טיסת מזל"טים

Quadcopter Drone

A2

כטב״מים הנושאים סוג תווית זיהוי 2 עד 4 ק״ג ניתן להפעיל בסביבות עירוניות, עם זאת, נדרש לשמור על מרחק בטוח מאנשים שאינם מעורבים בהטסה. ככלל, מרחק מינימלי זה צריך להיות שווה לגובה בו כטב״מ טס. בכל מקרה, מרחק זה לא יכול להיות פחות מ- 5 מטר .
בנוסף, תוכלו לטוס גם בתנאים שהוגדרו עבור תת קטגוריה A3 .
ולבסוף עליכם להימנע מטיסה באזורים שהמדינה אסרה על ידי הטלת הגבלה על מעוף כטב״מים

**נדרש לבצע הכשרה מעשית

Image by Samsung Memory

A1

כטב״מים הנושאים סימן  0 או הבנויים באופן פרטי ומשקלם עד 250 גרם יכולים לטוס כמעט בכל מקום, למעט מעל המוני אנשים, או אזורים שהמדינה אסרה על ידי הטלת הגבלה על מעוף כטב״מים

 

כטב״מים הנושאים סוג תווית זיהוי 1 עד 900 גרם ניתן להפעיל גם בקטגוריית משנה A1

ההבדל הוא שצריך לצמצם טיסות מעל אנשים שלא מעורבים בהטסה.

.

שלבים להוצאת ההיתר

הצעד הראשון כמפעיל כטב״מ יהיה להירשם אצלנו באתר, ולבחור את המדינה בה אתה מתכוון להטיס את הכטב״מ. אנחנו נדאג לשלוח לך את תעודת ההכשרה האירופאית.

התעודה מהווה אישור תקף לכל שאר המדינות באיחוד האירופי.

הצעד השני שלך הוא להבטיח שאתה, כמפעיל כטב״מ או כטיס מרחוק מודע לכללים ולסיכון הכרוך בפעולה. מפעיל כטב״מ הוא האדם שרשום ואחראי על הפעולה. הטייס המרוחק הוא האדם ששולט בפועל בכטב״מ. מפעיל כטב״מ יכול להיות גם טייס מרוחק או שהוא / היא עשויים להעסיק טייס מרוחק אחד או יותר. על הטייס המרוחק להיות בעל הכשרה מתאימה לביצוע הפעולה.

כמפעיל כטב״מ אתה נדרש תמיד לביטוח לכטב״מ אם אתה משתמש בכטב״מ שמשקלו עולה על 20 ק"ג. עם זאת, מרבית המדינות החברות ב- EASA מחייבות ביטוח צד ג׳ גם אם אתה מפעיל כטב״מ קל יותר.

ולבסוף, בדקו כאן היכן אתם מורשים להטיס והיכן לא. במידת הצורך יש לדווח 

ל- NAA (רשות התעופה הלאומית) על כל אירוע או תאונה שאתה עד לו או חלק ממנו, כאשר זה גרם לפציעה באדם או כאשר היה מעורב כלי טיס אחר.

מה האחראיות שלי כפעיל כטב״מ?

כמפעיל כטב״מ שמטיס בקטגוריה 'פתוחה', עליך:

 • יש לוודא שעל הכטב״מ מוצג מספר הרישום של מפעיל הרחפן (למשל עם מדבקה) ואותו מספר יהיה ניתן לזיהוי מרחוק;

 • יש לוודא כי אין הפרעות רדיו העלולות להשפיע על קישור הפיקוד והשליטה של ​​הכטב״מ.

 • יש לקבוע מטיס לכל פעולה; חשוב שיהיה ברור מי האחראי לכל הטסה.

 • לאחר הרישום וקבלת תעודת הכשרה מהאיחוד הארופאי, תקבל מהארגון חוברת נהלים תפעוליים יש לוודא שהמטיס והצוות התומך בהפעלת הכטב״מ מכירים את מדריך המשתמש ואת נהלי מפעיל הכטב״מים, והם בעלי יכולת מתאימה ומסופקים להם המידע הרלוונטי הנוגע לאזורים גאוגרפיים שפורסמו.

 • יש לוודא שהמפות במערכת המודעות הגיאוגרפית של כטב״מ מעודכנות, אלא אם כן אתה מטיס באזור גיאוגרפי שבו אין צורך במודעות גיאוגרפית;

 • יש לוודא כי אם כן אתה משתמש בכטב״מ בנוי באופן פרטי, יש לו הצהרה התואמת את תו המעמד CE ואת סוג התווית שלו (0 עד 4) מודבקת על הרחפן;

 • יש לוודא כי האנשים המעורבים בהפעלת הכטב״מ מודעים לסיכונים הכרוכים בפעולות תחת קטגוריות המשנה A2 וA3 .

 

כמטיס כטב״מ עליך:

 

לפני הטיסה:

 • יש סיים את ההכשרה והבחינה הנדרשים לסוג הפעולה בה תהיה מעורב;

 • יש לאסוף מידע עדכני ורלוונטי אודות אזורים גיאוגרפיים שפורסמו על ידי רשות התעופה הלאומית;

 • יש לבדוק אם קיימים מכשולים ונוכחות אנשים שאינם מעורבים בהפעלת הכטב״מ (אלא אם כן הם פועלים בתת קטגוריית A1 עם כטב״מ בנוי באופן פרטי או כטב״מ עם סימן CE Class 0;

 • יש לבדוק כי הכטב״מ כשיר לטיסה ואת הפעולה שתבצע;

 • יש לבדוק שהשלט הרחוק פועל כראוי (אם רלוונטי);

 • יש לוודא שמשקלו של הרחפן הוא בגבול הקטגוריה או תת הקטגוריה של הפעולה המיועדת.
   

במהלך הטיסה בקטגוריה 'פתוחה' עליך:

 • אין להפעיל את הכטב״מ כשאתה לא כשיר בגלל צריכת סמים או אלכוהול, או לא כשיר בגלל מחלה;

 • שמור על הכטב״מ במרחק כזה שתוכל לראות אותו בבירור;  אתה יכול להשתמש בצופה של UA כדי לסרוק את המרחב האווירי כאשר אתה רוצה לטוס בתצוגה של גוף ראשון. משקפי UA חייבים להיות ממוקמים לצידך כך שיוכלו לתקשר באופן מיידי למקרה שהם רואים מכשול ולתת לך הוראות כגון להנחית את הכטב״מ באופן מיידי.

 • אם אתה או המתבונן בUA רואים כלי טיס מאויש, תפנה את מקומו אליו וודא שאתה רחוק ממנו. אם יש לך ספק לגבי הפעולה, עליך להנחית את הכטב״מ במיידי

 • יש חובה לעמוד במגבלת האזורים הגיאוגרפיים;

 • יש להפעיל את הכטב״מ על פי הוראות שימוש של היצרן;

 • יש לציית לנוהל המפעיל;

 • אין לפעול במקום בו מתקיים שירות חירום (למשל במקרה של תאונה, יש להתרחק מאותו מקום מכיוון שייתכן ויהיה צורך להשתמש במסוק חירום).