מוסדות החינוך | DRONE ORGANIZATION

רישום תלמידים של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית 

רישום האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
Time is TBD
Yad Harutsim St 27
הארגון הישראלי לרב להב הוא הארגון היחיד בישראל המוסמך ופועל כחוק מכוח רישיון הפעלה אווירי של רת"א (רשות התעופה האזרחית החברות בארגון מקנה מגוון שירותים כמפורט לעיל מארגון מוסמך