טפסים | DRONE ORGANIZATION

מסמכים להורדה

להסכם חשיבות גבוהה עבור מי שמוכר את רחפנו שאם יום למחרת הקונה יגרום נזק ויברח , חקירת הנושא עלולה להוביל למוכר כאשר אין ברשותו שום אסמכתא כי הרחפן נמכר ויצא מתחום אחריותו ושליטתו.