תהליך הרשמה:

  • המועמדים לקורס מטיס מוסמך ברב להב ירשמו ברישום מקוון באינטרנט הרישום פתוח למתחילים ומתקדמים.

  • על כל אחד לוודא שהרישום לקורס רלוונטי בשבילו.

  • בסיום הלימוד המפעיל יקבל תעודת הסמכה למטיס מוסמך ברב להב מטעם הארגון. 

  • יש למלא את הפרטים המדויקים במקומות המיועדים, יש לבחור את תאריך מועד הקורס בטבלה המצורפת בהליך ההרשמה.

  • פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לארגון הישראלי שמורה הזכות שלא לפתוח קורס במועדו ולשנות את מועד הקורס בהתאם.

לאחר תהליך ההרשמה יש לשלוח אלינו במייל תמונת פספורט לצורך הנפקת תעודת חבר 

נא להעלות תמונה עם שם ומשפחה שלכם שנוכל לזהות אתכם office@icd.org.il

יש להוריד טופס הצהרת בריאות במסגרת הבקשה להיתר מטיס רב להב קטן בקשר עין ולחתום

מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ​​, הרשומים תחת ספר עזר מבצעי של הארגון, אשר עברו את כל ההדרכות הנדרשות,

מתחייבים למלא אחרי כל סעיף ודרישה בחוק הטיס ובספר עזר מבצעי של הארגון בו אתה פועל .


על המפעיל בעל ההיתר חובה לדווח למנהל הארגון על כל תוכנית טיסה וקבלת אישורים נדרשים לביצוע טיסה מסחרית

052-5076677 0525076644 

בקשת טיסה 

טפסים ניתן לשלוח למייל tfasim@icd.org.il 

על כל תאונה, אירוע חריג או כל אירוע היוצא מן הכלל, יש לדווח מיידי למנהל הארגון.

בעל היתר מתחייב להתעדכן אחד לחודש דרך נציג הארגון על כל שינוי בנושא רגולציה, ולעדכן שינוי בראותי ומצב כלי התעופה שברשותו.
ההטסה תתבצע באחריות המטיס בלבד.

על המטיס לדאוג לביטוח צד ג' למטרת הטסה 

חובת מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ זה- רישיון אוויר 

 

מטיסים הרשומים תחת ספר זה, אשר עברו את כל ההדרכה הנדרשות לספר עזר מבצעי של הארגון הישראלי לרב להב .

רישומים תחת ספר עזר מבצעי של הארגון מתחייב למלות אחרי כל סעיף ודרישה בחוק הטיס ובספר זה

על המפעיל בעל היתר חובה לדוויח למנהל הארגון על כל תאונה או כל אירוע היוצאה מהכלל (חריג).

על המפעיל בעל היתר חובת מעבר הדרכה אחד לרבעון למעבר על תוכנית רעינון 

על המפעיל המטיס בעל היתר יש להציג חובת ביטוח לפי דרישת החוק

על בעל ההיתר חובה להציג ביטוח בצמוד להיתר

על בעל היתר חובת עשית ביטוח

בעל היתר מתחייב להתעדכן אחד לחודש דרך נציג הארגון על כל שינוי בנושא רגולציה , שינוי בראותי , מצב כלי התעופה שברשותו  , ההטסה תתבצע באחריות המטיס ב ל ב ד מפקד ההטסה

אחריות לרשומים ופועלים תחת ספר זה

 

הפעילות בנושא וכל הקשור בה הינה על אחריות כל אדם העוסק בו, לעצמו בלבד.

הארגון הישראלי לרב להב והגופים השייכים לו, בעלי התפקידים בו, חבריו או כל גוף אחר הקשור בצורה כלשהי אליו אינם ולא יהיו אחראים לשלומו של העוסק בספורט או מסחרי הנפגע בדרך כלשהי עקב פעילות זה.

 

רישום תחת מפעיל אווירי לבעלי היתר מטיס כטב"מ.

 

רשימה אשר תתעדכן מידי פעם לפעם ע"י הארגון הישראלי לרב להב (חל"צ) לכל הפועלים תחת מפעיל אווירי לספר עזר מבצעי זה אשר כל מטיס מתחייבים לפעול לפי סע"מ זה ולפי חוק הטיס

עקבו אחרינו

  • whatapp icon
  • Black YouTube Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

סניפים

יד חרוצים 27, נתניה

שדרות התמרים 55, אילת

יחזקאל רבינזון 10, פתח תקווה

אימייל

טלפון

052-5076677

@כל הזכויות שמורות לארגון הישראלי לרב להב

צור קשר