top of page

מטיס חקלאי באמצעות כטב״מ
לחלקאים

| רחפנים | ריסוסים חקלאיים | דישון | הדברה ירוקה | מגוון פתרונות לחקלאות | חישה מרחוק | רחפן אוטונומי | רחפן חקלאי |
ריסוס מהאויר | ריסוס חקלאי | רחפן לריסוס | ריסוס אוטונומי | הדברה מהאויר | רחפן לחקלאות | חקלאות מדייקת

על הקורס

מטרת הקורס היא לתת מענה ומציאת פתרונות לבעיות בענף החקלאות באמצעים טכנולוגיים חדשניים, כאשר כל רחפן מצויד באמצעים לאיתור וריסוס מזיקים. 

 

הקורס מורכב מ-3 חלקים והינו ממומן על ידי הארגון הישראלי לרב להב

קורס רססים

הקורס מועבר על ידי משרד החקלאות ומתבצע דרך הזום בשלושה מפגשי חובה. נדרש להתחבר דרך המחשב (ולא בטלפון הסלולרי) ובאמצעות מצלמה, לראיית פני המשתתף.

 

לאחר סיום ההכשרה, תינתן אפשרות להדרכה נוספת בנושא בטיחות חומרים מסוכנים

קורס מידול בתלת מימד באמצעות כטב״מ

בקורס זה נלמד כיצד להשתמש ברחפנים לצורך חישה מרחוק ולמיפוי השטח החקלאי. בקורס תלמדו כיצד לאסוף נתונים אוויריים ותרכשו ניסיון בתוכנות מיפוי שונות, אשר לבסוף יהיה ניתן לתרגמם לתוצאות מהעולם האמיתי.

 

הקורס מורכב מ-4 מפגשים פרונטליים
 

​קורס היתר מטיס (רישיון) עד 2,000 ק״ג

שלב עיוני: מתבצע דרך מחולל המבחנים אינטרנטי מתקדם וחכם ללמידה אפקטיבית של חומר עיוני לקראת מבחן של רשות התעופה.
 

שלב מעשי: מתבצע בשטח וכלל הכשרה מעשית, בו החניך לומד כיצד להטיס את הכטב״מ וצובר את שעות הטיסה הנדרשות לפי חוק הטיס. מתבצע עם ליוויי מלא של מדריך מרושיין ומוסמך על ידי רשות התעופה.

מה ניתן לעשות עם הכטב״מ?

באמצעות הרחפן ניתן לרסס במאגרי מים ו/או בריכות לסוגיהן אשר יש צורך בטיפול במים.  ניתן לטפל נקודתית לאורך הגדה ו/או לחילופין למרכז המאגר. הטיפול יעיל ומדויק ומביא לחסכון משמעותי בעלויות. 

באמצעות הרחפן ניתן לצלם לכל מטרה שהיא, למדידת שטחים חקלאיים/ אזרחים, לצילום מנקודה עלית, לתיעוד, למחקר, לזיהוי, איתור חפצים, חיות, אנשים במקומות מבודדים.

באמצעות הרחפן ניתן לרסס עבור שטחים מרוחקים, שטחים שהגישה אליהם מסובכת, ושטחים ביצתיים.

הרחפן מסוגל לרסס שטחים נרחבים בשעה, בשעות הלילה, ובכל תנאי שטח. 

נושאי הקורס

עקרונות הריסוס
דרישות השוק לשאריות חומרי הדברה
דרישה לאיכות הסביבה
שיטות ריסוס, כיול, כלים
בטיחות הריסוס בעבודה
תכשירי הדברה, טוקסיקולוגיה
אימות הפרויקט והעלאתו
ביצוע המשימה ואיסוף נתונים
תכנון משימת ההטסה בטאבלט/ אייפון
מפת גבהים
יצירת מודלים תלת ממדיים
עיבוד תמונות בתוכנות ייעודיות
QGIS-יצירת מפות ב
דוחות בקרה
מדידה על גבי מודל
הצעות מחיר ללקוח/ מכרזים
מצלמות מולטיספקטראליות
מצלמות תרמיות, לייזר

רישיון היתר מטיס עד 2,000 ק״ג

בשביל להטיס באופן מסחרי בישראל יש לקבל היתר מטיס לפי הגדר משקל הכטב״מ על ידי מעבר בחינה עיונית ומעשית מטעם רשות התעופה האזרחית. 


הקורס שלנו משלב הדרכות עיוניות ומעשיות: 

 

השלב העיוני מתבצע דרך מחולל מבחנים אינטרנטי מתקדם וחכם ללמידה אפקטיבית של החומר העיוני למבחן של רשות התעופה.

השלב המעשי מתבצע בשטח וכולל הכשרה מעשית, בו החניך לומד כיצד להטיס את הכטב״מ. השלב המעשי מתבצע בליווי מלא וצמוד של מדריך מרושיין ומוסמך ע״י רשות התעופה. בשלב זה נצבור את השעות הטיס הנדרשות לפי רשות התעופה.  

לאחר שהחניך יעבור את התיאורה ברת״א, עליו יהיה לעבור מבחן מעשית מול בוחן של רשות התעופה האזרחית, ולאחר שיעבור זאת יוסמך לקבל רישיון מטיס רחפן מסחרי עד 2 טון. 

The Israeli Drone Organization

הארגון הישראלי לרב להב - רחפנים