Drone

רישיון מטיס רחפן עד 4 ק״ג

ועד 25 ק״ג

על הקורס

בשביל להטיס באופן מסחרי בישראל יש לקבל היתר מטיס לפי הגדר משקל הכטב״מ על ידי מעבר בחינה עיונית מטעם רשות התעופה האזרחית. 


הקורס משלב מחולל מבחנים אינטרנטי מתקדם וחכם ללמידה אפקטיבית של החומר העיוני למבחן של רשות התעופה עם זאת, הקורס כולל גם הכשרה מעשית בליווי מלא של מדריך מוסמך מרושיין מתחילת הקורס ועד להוצאת רישיון הרחפן.

ההדרכה כוללת הדרכה מקצועית ועיונית באמצעות האינטרנט, במחולל מבחנים, עם סיוע של מדריך מאושר

על ידי רשות התעופה האזרחית, הכולל לימודי תיאוריה והדרכה מעשית בשטח בשיתוך מדריכים,

ביחס אחד לאחד.

בסוף הקורס החניך יעבור הדרכה מעשית על הרחפן ולאחר שיעבור את התיאוריה ברת"א יוסמך לקבלת רישיון מטיס רחפן מסחרי עד 4 ק"ג.

לקבלת היתר רישיון מטיס עד 25 ק״ג יש לעבור את כל הנדרש לקבלת היתר עד 4 ק״ג ורק לאחר מכן יש לעבור מבחן מעשי ב25 ק״ג מול בוחן של רשות התעופה האזרחית ולצבור שעות טיס לפי הנדרש.

למה ללמוד אצלנו?

Image by Jaromír Kavan

אנו, הארגון הישראלי, שמים דגש בעזרת מציאת עבודה באופן מיידי לאחר קבלת הרישיון וכל הצעות עבודה שאנו מקבלים אנו מעבירים אותם לחברי הארגון שלנו.

Aerial Marina Shot

חברים בארגון! מרגע ההרשמה אתם חלק מקהילת המטיסים הגדולה ביותר בישראל!
כחלק מהיותכם חברים בארגון תזכו לקבל הדרכות עיונות ומעשיות לאורך כל השנה. קבלת סיוע משפטי אצל משרד עורכי דין מהמובילים  בתחום התעופה.

 

Modern Architecture

אתם לא לבד!  אצלנו תקבלו הכשרה מקצועית עם יחס אישי וצמוד לאורך כל הלמידה עד לקבלת הרישיון
 

שלבים להוצאת הרישיון

רישום פרטים ותשלום באתר

לרישום : לחץ כאן

מילוי טופס- בקשה ראשונה

מדריך למילוי טופס

טופס הרשמה למילוי

יש לשלוח למייל

 tfasim@icd.org.il

מקבלים שם משתמש וסיסמה למחולל ומתחילים ללמוד כל אחד בזמנו הפנוי עד שתהיו מוכנים לגשת למבחן רתא

ברגע שלמדנו ואנו כבר שולטים בחומר, נשאר לשלם את האגרה באתר התשלומים הממשלתי

יש לשלוח את טופס ההרשמה למבחן ולתאם תאריך למבחן דרך אפליקציית  my visit

נקבע לנו תאריך למבחן 

במשרד רשות התעופה 

האזרחית רת"א לתיאום- 

039774504 יפה 

וכמובן שיהיה בהצלחה במבחן!

לאחר שעברם את מבחן התאוריה אנו נקבע לכם מפגשים להדרכה מעשית. 

לתיאום- 

0525076677 איציק.

לאחר ההדרכה וחתימת המדריך על הטפסים המתאימים שולחים לרשות התעופה לקבלת הרשיון

הרישיון נשלח כשבוע לאחר ההגשה 

גלריה

קצת תמונות מתוך קורסים שהעברנו