Drone

רישיון מטיס רחפן עד 4 ק״ג

ועד 25 ק״ג

על הקורס

בשביל להטיס באופן מסחרי בישראל יש לקבל היתר מטיס לפי הגדר משקל הכטב״מ על ידי מעבר בחינה עיונית מטעם רשות התעופה האזרחית. 


הקורס משלב מחולל מבחנים אינטרנטי מתקדם וחכם ללמידה אפקטיבית של החומר העיוני למבחן של רשות התעופה עם זאת, הקורס כולל גם הכשרה מעשית בליווי מלא של מדריך מוסמך מרושיין מתחילת הקורס ועד להוצאת רישיון הרחפן.

ההדרכה כוללת הדרכה מקצועית ועיונית באמצעות האינטרנט, במחולל מבחנים, עם סיוע של מדריך מאושר

על ידי רשות התעופה האזרחית, הכולל לימודי תיאוריה והדרכה מעשית בשטח בשיתוך מדריכים,

ביחס אחד לאחד.

בסוף הקורס החניך יעבור הדרכה מעשית על הרחפן ולאחר שיעבור את התיאוריה ברת"א יוסמך לקבלת רישיון מטיס רחפן מסחרי עד 4 ק"ג.

לקבלת היתר רישיון מטיס עד 25 ק״ג יש לעבור את כל הנדרש לקבלת היתר עד 4 ק״ג ורק לאחר מכן יש לעבור מבחן מעשי ב25 ק״ג מול בוחן של רשות התעופה האזרחית ולצבור שעות טיס לפי הנדרש.

קורס אבטחה

בואו ללמוד אצלנו לקורס אבטחה באמצעות כטבמ״ים

הקורס יועבר לצד האנשים המובילים בתחום האבטחה בארץ ולצד מומחים בהטסת רחפנים

הקורס כולל למידת מקצועות האבטחה באמצעות כטב״מ יחד עם ביצוע הליך קבלת היתר מטיס כטב״מ עד 4 ק״ג. 

במהלך הקורס תעברו הכשרה מקיפה להפעלת רב להב ולאחר מכן תשולבו בקורס האבטחה שם תלמדו כיצד ניתן לעשות שימוש ברב הלהב למטרות ביטחון ואבטחה

הקורס כולל:

  • שלב עיוני להוצאת היתר

  • שלב מעשי להוצאת היתר

  • ועוד 6 מפגשים בבטיחות באמצעות רחפנים

 

עם קורס שלנו תוכלו לאבטח נמלים, יישובים, מתקנים ביטחוניים צבאים ואזרחיים, תחנות כוח, מתקני חשמל

ועוד.

 

למה ללמוד אצלנו?

Image by Jaromír Kavan