2019 סיכום פעילות | Israel Drone Organization | ישראל