טיפול המשטרה באירוע הטסת רחפן

נוהל אכיפה מתאריך 31/05/2020

המקרים להם תיתן המשטרה עדיפות בנושא הרחפנים הם:

א. במקרים בהם התרשם השוטר כי הטסת הרחפן יש בה בכדי לסכן חיי אדם או שמפעיל הרחפן נוהג ברשלנות או שהוא נתון להשפעת אלכוהול או סמים.

ב. במקרים בהם הפעלת הרחפן אינה מהווה סיכון לחיי אדם אך היא מקימה עבירה פלילית אחרת אשר אינה קשורה לאופן ההטסה עצמו, כמו למשל עבירות פגיעה בפרטיות הטרדה, התחקות, בילוש, עבירות הסגת גבול, נשיאת חומר מסוכן וכד׳.

6. הכוונה: קביעת סדר הפעולות ואופן טיפול הסייר והחוקר באירוע הטסת רחפן בניגוד לחוק.

7. עקרונות הטיפול: טיפול באירוע יהיה לפי העקרונות הבאים:

א. איתור מפעיל הרחפן והפסקת העבירה לאלתר ובצורה בטוחה.

ב. בירור מהיר וממצה של האירוע עם המעורבים והעדים.

ג. החלטה על סיווג העבירה:

1. סיכון חיי אדם

2. עבירה פלילית

3. עבירה על תקנות רת"א

ד. במידה ונעברה עבירה וישנו צורך בהמשך טיפול:

1. עיכוב או מעצר החשוד להמשך חקירה

2. גביית עדות פתוחה מעדים במקום

3. תיעוד מלא ומפורט של פרטי האירוע, הזירה, החשוד והרחפן בדו"ח פעולה

4. צילום הרחפן ואמצעים נוספים ששמשו לביצוע העבירה, ככל שנית

סניפים

יד חרוצים 27, נתניה

שדרות התמרים 55, אילת

יחזקאל רבינזון 10, פתח תקווה

צור קשר

052-5076677

  • whatapp icon
  • Black YouTube Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

הארגון הישראלי לרב להב - בית הספר הארצי לרחפנים חל"צ בע"מ

כל הזכויות שמורות לארגון הישראלי לרב להב.